Pierwszy Piątek Miesiąca

od g. 9.00 Odwiedziny chorych w domach

g. 17.00 – 18.00 Sakrament pokuty dla dzieci i młodzieży.

18.00 Msza św. z komunią św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 20.00.

Serdecznie zapraszam.