Pierwszy Piątek Miesiąca

od g. 9.00 Odwiedziny chorych w domach

g. 17.00 Sakrament pokuty i pojednania dla dzieci i młodzieży.

g. 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą i litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Serdecznie zapraszam.