Nabożeństwa przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.

Mieszkańcy naszej parafii zapraszają na nabożeństwa majowe:

Poniedziałek – 20 V br. g. 19.30 – Grota Fatimska – Siostry Klaretynki przy ul. Zielonej

Środa – 22 V br. g. 19.30 – Krzyż na ul. Granicznej i ul. Sosnowej

Niedziela – 26 V br. g. 19.30 – Krzyż na ul. Gościnnej (obok szkoły)

Poniedziałek – 27 V br. g. 19.30 – Krzyż na Pajdowej Górze