UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE KU CZCI ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE.

XIX Niedziela Zwykła – 11 sierpnia  2019 r.

g. 08.00 – Msza św.

g. 12.00 – Msza św. odpustowa z procesją eucharystyczną

g. 17.00 – Msza św.


Środa – 14 sierpnia 2019 r. – Uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, Patrona Parafii

g. 18.00 – Msza św. z dziękczynnym hymnem Te Deum

W tym dniu można otrzymać dar odpustu zupełnego spełniając następujące warunki:

sakramentalna spowiedź

stan łaski uświęcającej

odmówienie modlitw: Ojcze nasz… i Wierzę w Boga…

odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego


Na uroczystości odpustowe i procesję eucharystyczną zapraszam wszystkich parafian wraz z przybywającymi gośćmi, Koło Gospodyń Wiejskich, druhów strażaków, Żywy Różaniec, poczty sztandarowe, całą asystę parafialną, Liturgiczną Służbę Ołtarza, dziewczynki sypiące kwiaty.

Niech nasza wspólna modlitwa ze św. Maksymilianem Marią Kolbe

będzie uwielbieniem Boga za Jego opiekę nad naszą parafią i naszymi rodzinami.