NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

W sobotę (1 VIII br.) o g. 8.00 modlitwa różańcowa wynagradzająca grzechy przeciw Bożemu Macierzyństwu Maryi , następnie Msza św. z komunią św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i medytacja trzeciej tajemnicy światła – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Zapraszam.