Elektroniczny system inwentaryzacji cmentarza

Bardzo proszę wszystkich, którzy są dysponentami grobów lub zarezerwowanych miejsc, do zgłaszania się w kancelarii parafialnej, w celu uaktualnienia danych osobowych i dokonania wpłat na kolejne lata dzierżawy. Kancelaria parafialna czynna jest: w poniedziałek, wtorek i piątek po Mszy św. do g. 19.30, a także we wtorek, czwartek i sobotę od g. 8.30 do 9.30. W środę, niedzielę, święta i uroczystości kancelaria nieczynna.