Aktualności

Spotkanie z Marcinem Jakimowiczem w Częstochowie.

aWlfaW94ZXppam8yXzE1NTBkZjk0MjhmNzY3NjE=Częstochowski Klub Poświęcony Fronda zaprasza na spotkanie z Marcinem Jakimowiczem
na temat ” Jestem zdolny. Do wszystkiego”. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca br. o g. 20.00 w Duszpasterstwie Akademickim Emaus w Częstochowie, ul. Kilińskiego 132.

Rozpoczęcie Mszą św. o g. 19.00 a po niej spotkanie z zaproszonym gościem.