Historia parafii

Parafię erygował biskup Stefan Bareła 1.11.1982 r. wydzielając jej teren z parafii w Konopiskach

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

i Blachowni. Znacznie wcześniej, już od 1973 r., wikariusz parafii macierzystej w Konopiskach ks. Andrzej Walaszczyk katechizował w Aleksandrii, po prywatnych domach. W następnym roku nabył na nazwisko swoich krewnych plac wraz z zabudowaniami. Po zaadaptowaniu budynku gospodarczego, od września 1977 r. uczył w nim religii i sprawował nabożeństwa. Wkrótce też powstało tu już samodzielne duszpasterstwo w formie powołanego przez biskupa S. Barełę 20.09.1979 r. wikariatu terenowego. Budowę kościoła według projektu arch. Ewy Sumera Jędrzejkiewicz rozpoczął w 1990 r. ks. Henryk Pacud, a pierwsza Msza św. została w nim odprawiona 7.06.1992 r. Powstającą świątynię

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

poświęcił: rytem zwykłym biskup Miłosław Kołodziejczyk (13.09.1992 r.), a uroczystym (konsekrował) 19.11.2000 r. arcybiskup Stanisław Nowak.


Obecnie prowadzone są na bieżąco prace konserwacyjne świątyni.