Aktualności

Wywiady z pielgrzymami i mieszkańcami Aleksandrii

Już w piątek 22. lipca można było usłyszeć na antenie Radia Jasna Góra krótkie informacje na temat diecezjalnych obchodów ŚDM i wrażeń, jakie one dostarczają zarówno naszym pielgrzymom, jak i mieszkańcom oraz księżom z Aleksandrii, Konopisk i Rększowic.

A oto co młodzi Francuzi sądzą o organizacji spotkania w diecezji oraz naszej gościnności.

A tak opisują wrażenia nasi księża oraz sami mieszkańcy.