Aktualności

Pielgrzymka Żywego Różańca

W duchowej jedności z inicjatywą „Różaniec do granic” doroczna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Archidiecezji Częstochowskiej odbędzie się w tym roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
Podczas pielgrzymki będziemy się modlić w intencji o powołania kapłańskie, a także za nasze rodziny, parafie i Ojczyznę.
Zapraszamy wszystkich wiernych, a szczególnie Koła Różańcowe.