Aktualności

CHCĘ, ABYŚCIE ODMAWIALI CODZIENNIE RÓŻANIEC

W październiku zapraszam na codzienne nabożeństwo Różańca św. pół godziny przed Mszą św. wieczorną. Proszę aby do modlitwy różańcowej dołączyły dzieci, młodzież przygotowująca się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i wszyscy wierni naszej parafii. Zapraszam wszystkich chorych i starszych wiekiem, aby razem z nami modlili się w domach.

„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny” /13.05.1917/

Wszyscy ludzie dobrej woli mogą i powinni odmawiać różaniec każdego dnia. Mogą oni modlić się nie tylko w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, lecz także ukrytym w tabernakulum, w kręgu rodzinnym jak również w samotności, w drodze i podróży. Różaniec jest modlitwą, która jest najbardziej dostępna dla wszystkich: bogatych i biednych, mądrych i nie wykształconych. Modlitwa różańcowa powinna być dla każdego jakby chlebem duchowym, aby za jej pomocą pogłębiać i rozgrzewać w ludziach wiarę, nadzieję i miłość.

„Chciałabym /…/ abyście każdego dnia odmawiali różaniec” /13.06.1917/

„Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec” /13.07.1917/

Matka Boża wzywa nas, abyśmy nieustannie trwali na modlitwie. Nie wystarczy modlić się w jakiś dzień, trzeba modlić się wciąż, każdego dnia, z wiarą i ufnością, ponieważ każdego dnia grzeszymy i ponieważ dla nas jest rzeczą konieczną szukać Boga po wszystkie dni, upraszając przebaczenia i pomocy.

„Chcę, abyście nadal /…/ odmawiali codziennie różaniec” /19.08.1917/

„Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny” /13.09.1917/

Matka Boża nieustannie ukazuje nam, że jest dla nas konieczną uzyskania łaski pokoju miedzy narodami i ludami, w rodzinach, w ognisku domowym, w sumieniach, miedzy Bogiem i ludźmi. Tylko światło, Moc i Łaska Boga przenikające dusze i serca mogą doprowadzić nas do rzeczywistego, wzajemnego pomagania sobie.

„Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec” /13.10.1917/

Rozważania wg Siostry Łucji
Imprimatur: Leiria 13.05.1980 Ks Albert, Bp Leirii.