Aktualności

X Ogólnopolski Tydzień Biblijny

W niedzielę 15 IV br. rozpoczął się Tydzień Biblijny, któremu towarzyszy hasło: „Weźmijcie Ducha Świętego”.

Co roku Tydzień Biblijny organizuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. Celem jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła. Chodzi także o kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

W tym roku bierzemy do ręki i rozważamy List św. Pawła do Rzymian – przypomina ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II. W kontekście obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszym kościele wczoraj przeżywaliśmy Niedzielę Biblijną i II Narodowe Czytanie Pisma Świętego.