Aktualności

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA

Trwająca w Kościele modlitwa o powołania przygotowuje nas do XV Synodu Biskupów, który przypomina wspólnocie Kościoła o odpowiedzialności za młodych przeżywających wiarę i podejmujących rozeznanie swojego powołania.

Nie chcemy zmarnować czasu, jaki daje nam Pan, abyśmy z coraz większą dojrzałością potrafili przeżywać prawdę, że Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Każdy z nas potrzebuje łaski Boga, aby nasze starania o dzieło powołań przynosiło owoce Boga. Tak bardzo chcielibyśmy, aby nasze świadectwo wiary i przeżywanego powołania zapaliło ogień miłości Boga w młodych sercach. Dlatego nieustannie powinniśmy rozważać i dojrzale przeżywać słowo Jezusa Chrystusa, który przed Swoim Wniebowstąpieniem powiedział do uczniów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Z wielkim oddaniem wykorzystujemy ten wyjątkowy czas, aby odczytywać na nowo dary Ducha Świętego i chronić owoce Jego działania.

Proszę, aby dołączyć do codziennej modlitwy intencję o powołania z naszej parafii.