Aktualności

Modlitwa i post w intencji powołań kapłańskich.

„Modlitwa serc i stóp kapłańskich” – pod takim hasłem kapłani naszego dekanatu w dniu 21 lipca 2018 pielgrzymowali o chlebie i wodzie w intencji powołań kapłańskich.

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów św., za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych
w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. 
Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.