Aktualności

Święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży

W piątek (18 IX br. ) zapraszam dzieci i młodzież na zabawę terenową szlakiem św. Stanisława Kostki połączoną z konkursem i Mszą św. Spotykamy się na placu przy plebanii o g. 16.30.