Aktualności

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

W czwartek (25 III br.) w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień Świętości Życia, zachęcam do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Poprzez dziewięciomiesięczną osobistą modlitwę jednej osoby można ocalić życia dziecka, które Bóg wybrał.

(Deklaracje do wypełnienia są wyłożone w kościele na stoliku, a przyrzeczenie można złożyć w czwartek podczas Mszy św. o g. 18.00 lub indywidualnie w domu).