Aktualności

Elektroniczny system inwentaryzacji cmentarza

Dysponentów grobów i właścicieli zarezerwowanych miejsc proszę o pilne zgłaszanie się do kancelarii parafialnej, w celu uaktualnienia danych osobowych i dokonania wpłat na kolejne lata dzierżawy. Groby i miejsca zarezerwowane, które nie mają wskazanego dysponenta i są nie opłacone, będą likwidowane.
Kancelaria parafialna czynna jest: w poniedziałek, wtorek i piątek po Mszy św. do g. 19.30, a także we wtorek, czwartek i sobotę od g. 8.30 do 9.30. W niedzielę, święta i uroczystości kancelaria nieczynna.