Wiadomości

75-lecie aresztowania św. Maksymiliana Marii Kolbe.

Dzisiaj mija 75. rocznica uwięzienia patrona naszej parafii Ojca Maksymiliana Marii Kolbego; więźnia Pawiaka i niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, bohaterskiego męczennika za Wiarę i Ojczyznę.

Ojciec Kolbe był franciszkaninem, doktorem filozofii i teologii, założycielem klasztoru w Niepokalanowie, twórcą pism „Rycerz Niepokalanej” i „Mały Dziennik”. W pierwszej połowie lat 30. prowadził działalność misyjną w Japonii, gdzie założył klasztor na wzór Niepokalanowa.

W czasie okupacji niemieckiej Ojciec Kolbe został 17 lutego 1941 roku aresztowany w Niepokalanowie wraz z czwórką współbraci. Wszystkich ich uwięziono następnie na Pawiaku, wówczas więzieniu śledczym hitlerowskiego gestapo. Z Pawiaka wywieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Franciszkanin został tam osadzony 29 maja 1941 roku i otrzymał numer 16670.

W czasie uwięzienia, 29 lipca 1941 r., zgłosił się dobrowolnie na śmierć za jednego ze współwięźniów – Franciszka Gajowniczka. Zginął męczeńską śmiercią: osadzony w bunkrze głodowym i 14 sierpnia 1941 roku zamordowany zastrzykiem fenolu.

Ojciec Kolbe został beatyfikowany 17 października 1971 roku, a kanonizowany 19 października 1982 roku.