Aktualności

Pomoc Prawna w Gminie Konopiska

Od 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce, także w naszej gminie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna dla osób najuboższych, młodych (do 26 lat), seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych.

Porady prawne są udzielane  w Konopiskach w budynku przy ulicy Lipowej 3  (świetlica po byłej aptece), w każdy wtorek w godz. od 13 do 17 oraz czwartek i piątek od 11 do 15 tej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zachęcamy do korzystania z takiej formy pomocy oraz powiadomienia o tym rodzin, znajomych i sąsiadów.

Urząd Gminy Konopiska