Aktualności

OKULARY I APARATY SŁUCHOWE DLA PAPUI NOWEJ-GWINEI

Ks. Bogdan Skupień, misjonarz z Papui Nowej Gwinei prosi nas o zbiórkę starych, nieużywanych okularów, a także niepotrzebnych, ale działających aparatów słuchowych. Będą one rozdane osobom potrzebującym w parafii gdzie pracuje ks. Bogdan. Okulary i aparaty słuchowe można przynosić do zakrystii do 20 VII br. Dziękuję za okazane dobre serce.