Ogłoszenia

Intencje Mszy św. od 12 do 18 IX 2016 r.

Poniedziałek – 12 IX 2016 r.

18.00 O łaskę nawrócenia dla grzeszników


Wtorek – 13 IX 2016 r.

18.00 † Zofię Giermala – Anny i Jerzego Stemplowskich


Środa – 14 IX 2016 r.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

18.00 O dar nawrócenia dla Roberta


Czwartek – 15 IX 2016 r.                                 

18.00 † Bogusławę Kuliberda w 6 rocznicę śmierci, Kazimierza Kuliberda, Rozalię, Jana Macheta


Piątek – 16 IX 2016 r.

18.00 † Józefa Kosowskiego, Mariana Strączyńskiego


Sobota – 17 IX 2016 r.

15.00 Ślub na Mszy św.

18.00 † Wandę Nierobiś – od Zakładu Pogrzebowego „Oaza”


XXV Niedziela Zwykła – 18 IX 2016 r.

08.00 1) Msza św. dziękczynna w 50 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski na dalsze lata życia

2) Msza św. dziękczynna w 65 rocznicę urodzin Lilli z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia

11.00 † Joannę Ering – od dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników, rodziców i uczniów ZSP w Aleksandrii

17.00 † Renatę Solecką