Aktualności

ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH

W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

– brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy);

– stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna;

– przyjęcie Komunii świętej;

– odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego (nie w intencji samego papieża, ale w intencjach, w których modli się każdego dnia papież).