Ogłoszenia

Intencje Mszy św. od 21 do 26 XI 2016 r.

Poniedziałek –21 XI 2016 r.

18.00 † Janinę Jeziorowską – od rodziny Bednarczyków i Mostowskich


Wtorek – 22 XI 2016r.

18.00 † Alfredę Leszczyńską – od synowej Teresy


Środa – 23 XI 2016 r.

18.00 † Czesławę, Tadeusza, Krystynę, Alojzego Wróż, Genowefę, Leona, Karola, Franciszkę, Irenę Nawara


Czwartek – 24 XI 2016 r.

18.00 † Gertrudę Sitarz – od Leszka Jagusiak z rodziną


Piątek – 25 XI 2016 r.

18.00 † Zofię Giermala – od Teresy i Grzegorza Filipeckich z rodziną


Sobota – 26 XI 2016 r.

18.00 † Małgorzatę Jeziorską – od sąsiadów p. Anioł


I Niedziela Adwentu – 27 XI 2016 r.

08.00 † Alfredę Leszczyńską – od siostry Janiny z rodziną

11.00 1) † Józefę Kulik w 1. rocznicę śmierci – od córek z rodzinami

2) † Tadeusza Kowacz w 20. rocznicę śmierci, Pelagię Kowacz – od córek i syna z rodzinami

17.00 † Lucjana Rakus w 9. rocznicę śmierci