Ogłoszenia

Intencje Mszy św. od 01 do 07 VIII 2016 r.

Poniedziałek – 01 VIII 2016 r.

18.00 † Kazimierza Patynowskiego – od Edwarda Patynowskiego z żoną Wilhelmą


Wtorek – 02 VIII 2016 r.

18.00 † Zdzisława Klamę – od uczestników pogrzebu (4)


Środa – 03 VIII 2016 r.

18.00 † Martę Halbiniak – od wnuków: Agnieszki, Izabeli i Tomasza


Czwartek – 04 VIII 2016 r.

18.00 † Zofię Giermala – od wnuka Adriana z Agnieszką i Zuzanną


Piątek – 05 VIII 2016 r.

18.00 † Telesfora Cieśla w 5r.ś., Stefanię, Ludwika Lelit, Anastazję Grzesek


Sobota – 06 VIII 2016 r.

18.00 † Józefę Kozak – od wnuka Andrzeja z rodziną


XIX Niedziela Zwykła – 07 VIII 2016 r.

08.00 † Teodorę Cichoń-Kluczniak, Edmunda, Władysławę Grzyb

11.00 † Janinę, Antoniego Kowalczyk w r.ś. – od córki

17.00 † Stanisława, Mariannę Nowak, Ryszarda Włodarskiego, Lucjana Bodanko, Jana, Janinę Moros