Aktualności

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Kochani Parafianie! Drodzy Goście!

Przez Paschalne Misterium Chrystusa zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. W sakramencie Chrztu św. staliśmy się Dziećmi Bożymi, w sakramencie Eucharystii karmimy się Ciałem Chrystusa, w sakramencie pokuty Jezus przebacza nam grzechy, a w sakramencie bierzmowania umacnia nas darami Ducha Świętego.

Dziękując Bogu za Jego miłości i obfitość otrzymanych łask, trwajmy mocni w wierze. Niech radość  spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym uzdalnia nas do wierności Bogu w codziennym życiu i umacnia do wytrwania w Jego łasce. A nasze życie niech stanie się świadectwem obecności żyjącego Chrystusa w nas i pośród nas.

Z radosny „Alleluja” w sercu i kapłańską modlitwą.

Ks. Jacek