Aktualności

10 DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

W niedzielę, 28 października 2018 r. przeżywaliśmy 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Głównym organizatorem tego dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Tematem tegorocznego Dnia Solidarności jest Kościół w Pakistanie.
Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierasz potrzebujących chrześcijan w Pakistanie. SMS-y możemy wysyłać w okresie od 1.10.2018 r. do 31.03.2019 r.

Pakistan jest krajem doświadczonym głębokimi podziałami etnicznymi, a jeszcze bardziej religijnymi. 96,8% z blisko 200 mln. mieszkańców wyznaje islam. Katolików jest 1,37 mln co stanowi 0,65% miejscowej ludności. Mimo zagwarantowanej konstytucyjnie wolności religijnej, w kraju postępuje coraz większa muzułmańska radykalizacja społeczeństwa, której owocem jest m.in. postępująca dyskryminacja wyznawców innych religii. Bardzo często kobiety wchodzące w związki małżeńskie z muzułmanami są zmuszane do przejścia na islam.

Wielka dyskryminacja ma miejsce również w zakresie urzędów, funkcji społecznych i pracy. Muzułmanie mają zawsze pierwszeństwo, zaś dla chrześcijan i innych mniejszości dostępne są tylko najgorsze miejsca pracy. To ogromnie utrudnia możliwości finansowe rodzin katolickich, co w konsekwencji przekłada się na brak możliwości utrzymania i wspierania Kościoła katolickiego.