Aktualności

ŚW. JANIE PAWLE II MÓDL SIĘ ZA NAMI.

Dzisiaj 22 X br. wspominamy w liturgii św. Jana Pawła II, papieża. Msza św. ze śpiewem litanii o g. 18.00.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę … (wymienić prośby).

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…