Aktualności

Komunikat duszpasterski

Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy wszystkich wiernych przebywając w kościele. Podczas przyjmowania Komunii św. należy odsłonić twarz, nie dotykając zewnętrznej części maski.

W naszym kościele w każdej Mszy św. może uczestniczyć: 10 osób w nawie głównej, 1 osoba w kruchcie, 2 osoby na chórze.