Aktualności

Życzenia świąteczne.

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. Łk 2,10-12.
Umiłowani Bracia i Siostry! Niech radość przyjścia na świata Boga-Człowieka przenika Wasze serca i stale Wam towarzyszy. Niech Jezus, Słowo Boga, które stało się człowiekiem, aby nas czynić dobry, umacnia waszą wiarę, nadzieję i miłość. On jest Bogiem z nami, który udziela Łaski w sakramentach św. w swoim Kościele. Życzę Wam, Waszym rodzinom i wszystkim przybyłym gościom, błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.