Pierwszy piątek miesiąca

Wynagradzaj Bożemu Sercu. Wśród obietnic Serca Bożego przekazanych św. Małgorzacie Marii Alacoque jest ta specjalna łaska, że kto pobożnie odprawi dziewięć pierwszych piątków miesiąca, ten nie umrze w stanie grzechu, bez pojednania z Panem Bogiem.

Warunki odprawienia nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca: uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca.

od g. 8.30 Odwiedziny chorych z komunią św.

g. 17.30 Sakrament pokuty i pojednania dla dzieci i młodzieży.

g. 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Serdecznie zapraszam.