Aktualności

Pierwszy piątek miesiąca

Wynagradzaj Bożemu Sercu. Wśród obietnic Serca Bożego przekazanych św. Małgorzacie Marii Alacoque jest ta specjalna łaska, że kto pobożnie odprawi dziewięć pierwszych piątków miesiąca, ten nie umrze w stanie grzechu, bez pojednania z Panem Bogiem.

Warunki odprawienia nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca: uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca.

od g. 8.30 Odwiedziny chorych z komunią św.

g. 17.30 Sakrament pokuty i pojednania dla dzieci i młodzieży.

g. 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Serdecznie zapraszam.