Aktualności

Pierwszy czwartek miesiąca

Trwaj przy Chrystusie Eucharystycznym. W tym dniu skieruj wzrok w stronę Wieczernika i tajemnicy ustanowienia Eucharystii. Módl się za kapłanów o ich uświęcenie oraz o nowe powołania. 

g. 18.00  Msza św.

g. 19.00 Godzina Święta – adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań z możliwością korzystania ze spowiedzi pierwszopiątkowej do g. 20.00.

Serdecznie zapraszam na spotkanie z żywym Chrystusem obecnym w Eucharystii.