Aktualności

Pierwsza środa miesiąca

Cześć dla św. Józefa

Proś o wstawiennictwo Opiekuna Pana Jezusa. Podejmij nabożeństwo do Przeczystego Serca Świętego Józefa jako wynagrodzenie Sercu Maryi wraz z Jej Oblubieńcem.

07.30 Msza św. wotywna o św. Józefie.

Po Mszy św. o 18.00 litania za wstawiennictwem św. Józefa, Patrona Kościoła.

W każdą środę w Roku św. Józefa można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.