Aktualności

IX Tydzień Biblijny

W dniach 30 IV – 6 V 2017 r. przeżywamy w Polsce IX Tydzień Biblijny, któremu towarzyszy hasło: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).
Jego celem jest ponowne odkrycie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i osobistym życiu wiernych.