Aktualności

Niech zstąpi Duch Twój

Zbliżając się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego (31 V) proszę o podjęcie dziewięciodniowej nowenny modlitewnej. Dzień Pięćdziesiątnicy obejmuje tajemnicę uświęcenia świata. Przygotujmy się do tej uroczystości modląc się o uświęcenie i dary Ducha Świętego dla wszystkich Polaków.