Aktualności

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE – Trzy Najważniejsze Dni w roku

DZIEŃ MĘKI I ŚMIERCI PANA JEZUSA

Zaczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w czwartkowy wieczór. W czasach Pana Jezusa nowy dzień zaczynał się od wieczora, a nie od północy, tak jak dzisiaj. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa.

W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 19.00, adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do g. 22.00 (spowiedź od g. 21.00)

 Znaki w kościele:

* puste tabernakulum

* zgaszona wieczna lampka

* pusty ołtarz bez obrusa

* Najświętszy Sakrament przeniesiony do bocznej kaplicy zwanej ciemnicą, co przypomina Jezusa modlącego się w Ogrójcu, zdradę Judasza i noc spędzoną w więzieniu.

 DZIEŃ POGRZEBANIA PANA JEZUSA

Jest to dzień wielkiej ciszy i smutku, bo Pan Jezus umarł. Został zabity i pochowany w grobie. Rozpoczyna się po piątkowej Liturgii Męki Pańskiej. Tego dnia nie ma Mszy świętej. Najświętszy Sakrament wystawiony jest w monstrancji ustawionej w Bożym grobie. Klękamy przed Nim na dwa kolana.

W Wielki Piątek Droga Krzyżowa o g. 9.00, Liturgia Męki Pańskiej o g. 19.00, w czasie której słuchamy opisu męki Jezusa i adorujemy krzyż, klękając przed nim. Zaraz po niej zaczyna się adoracja Jezusa w Bożym grobie, która trwa do g. 23.00 (spowiedź od g. 21.00).

 Znaki w kościele:

* Boży grób

* cisza i modlitwa

DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

Późnym wieczorem w sobotę, najlepiej po zachodzie słońca, rozpoczyna się Wigilia Paschalna, najważniejsza i najpiękniejsza liturgia w ciągu roku. 

W Wielką Sobotę od g. 8.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Poświęcenie pokarmów o g. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00. Wigilia Paschalna o g. 21.00.

 Znaki w kościele:

* poświęcenie ognia przed kościołem

* poświęcenie i zapalenie od ognia świecy paschalnej

* ciemny kościół rozświetlany stopniowo światłem paschału (Chrystusa)

* poświęcenie wody

* odnowienie przyrzeczeń chrztu i pokropienie wodą