Aktualności

Dyspensa

Ks. Arcybiskup dr Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy św.